Tudta-e?
...halálos koffeinmérgezést 10 gramm tudna okozni? 100-120 csészényi kávét azonban még senki sem ivott meg néhány órán belül.

97. szám - 2012. augusztus 01.

A XII. Apáczai Nyári Akadémia beszámolója

A természet egysége

Az Apáczai Nyári Akadémia (ANyA) egy nemzetközi jellegű tanári továbbképzés magyar nyelven a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének szervezésében Újvidéken. 2012. júliusában négy szekcióban folyt a munka.
MUHI Béla | a szerző cikkei

2
A pedagógusok a nyári szünidőben sem pihennek. Ilyenkor összegzik az előző tanév tapasztalatait, tanulságait, és készülnek a következő tanévre. A tantervek átnézése, az óravázlatok elkészítése, a régi vagy új tankönyvek átlapozása mindenképpen hasznos tevékenység ilyenkor. Itt vannak azután a tanári továbbképzések is…

Az Apáczai Nyári Akadémia (ANyA) egy nemzetközi jellegű tanári továbbképzés magyar nyelven a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének szervezésében Újvidéken. Legutóbb, 2012. júliusában négy szekcióban folyt a munka, mindegyik egy hétig tartott (a munkanapokat számolva). Az egyik szekció elnevezése: A természet egysége. Ez egy akkreditált tanári továbbképzés a fizika, kémia, biológia szakos tanárok, osztálytanítók részére. Főszervezője Muhi Béla fizikatanár, a VMPE alelnöke. A természet egysége elnevezésű szekció helyszíne az Apáczai Diákotthon I. számú épülete volt Újvidéken (Ćirpanov utca 54). A szekció terminusa: 2012.07.16-20. Összesen 24 szakmai jellegű előadás és foglalkozás volt hazai és külföldi szakemberek, egyetemi tanárok vezetésével.

A továbbképzésen 57 hallgató vett részt, zömében gyakorló pedagógusok. Megjelentek itt egyetemi hallgatók, érdeklődő értelmiségiek, újságírók is. Jellemző, hogy az előadások és foglalkozások megtartására felkért szakemberek más előadók programjára is kíváncsiak voltak, némelyikük egész héten rendszeres látogatója lett az Akadémiának. Az akkreditációs követelményeknek megfelelően a szervezők a továbbképzés részvevőitől és az előadóktól is kérdőív formájában kikérték a véleményt, az értékelést a program realizálásával és minőségével kapcsolatban. Az előadók és a továbbképzésben részvevő pedagógusok is igen magasra értékelték a megvalósított programot. Meg voltak elégedve a rendezvény színvonalával, az ellátással és a szervezéssel is. A hazai és a külföldi résztvevő pedagógusok kihangsúlyozták, hogy szakmai szempontból értékes programokban vehettek részt, az itt kapott tudást és tapasztalatokat jól tudják hasznosítani oktatói és nevelői munkájuk során.

A fizika, kémia, biológia és egyéb kapcsolódó tudományágak és szakágazatok (technika, technológia, csillagászat, meteorológia, földrajz, geológia, természetvédelem, környezetvédelem, genetika) témaköreinek feldolgozása során a következő oktatási-nevelési célok valósultak meg: új tudományos ismeretek közlése, az elméleti jellegű ismeretek gyakorlati megvalósulása és alkalmazása, a tudománytörténeti vonatkozások kiemelése, módszertani jellegű ismeretek és tapasztalatok átadása. További kapcsolódó feldolgozott tartalmak és témakörök: tehetséggondozás, természetvédelmi politika, kutatás és fejlesztés, kísérlet és megfigyelés, szakkönyvek, tankönyvek és tankönyvpótló kiadványok, elektronikus ismeretek és tananyagok.

A szervezők, az előadók és a nyári akadémia pedagógusai számára is nagy megtiszteltetés volt, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az ANyÁ-t ez alkalommal is meglátogatta Király Annamária főtanácsos, az anyaországi Emberi Erőforrások Minisztériumának képviselője.

A szervezők több kulturális jellegű, kapcsolatépítő programot is beiktattak. Ilyen volt a komolyzenei hangverseny az újvidéki Zsinagógában, a belvárosi körséta, a társas estek, a csoportos kirándulás stb. Nagy élmény volt a félnapos kirándulás a Fruska gora hegységbe. Az utazás során autóbuszból meg lehetett figyelni a Fruska gora hegység lankáit, vadregényes tájait, sűrű erdeit. Pecze Rózsa tanárnő volt az útvezető, aki az autóbuszban lévő hangosításnak köszönve mindenki számára hallható előadást tartott: felhívta a figyelmet az éppen aktuális látnivalókra, a természeti és történelmi jellegű nevezetességekre, a magyar jellegű kulturális és egyéb vonatkozásokra. Az útvonal a következő volt: Újvidék-Kamenica-Ledinci-Rakovac-Beočin-Crveni Čot-Letenka-Popov Čot-Sviloš-Koruška-Banoštor-Čerević-Beočin-Rakovac-Ledinci-Kamenica-Újvidék. A kirándulás során mindenki nagyon élvezte a kb. 3 km hosszú gyalogtúrát az erdőben. Az úti cél a szentgergelyi (Grgurevci) cseppkőbarlang volt, mely a 444 magas Popov Čoton található.

A látogatók rendelkezésére álltak a számítógépek, a gazdagon felszerelt könyvtárat is a birtokukba vehették. A továbbképzés befejezésekor mindegyik részvevő látogatási tanúsítványt kapott az akkreditált képzésről, valamint a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács jóvoltából ajándékkönyvekből is vihettek magukkal. Nagyon fontos, hogy az előadóktól nyomtatványokat, elektronikus anyagokat is lehetett kapni, melyeket a helyszínen sokszorosítottak. Az előadásokról, gyakorlatokról, műhelymunkákról és egyéb foglalkozásokról videofelvétel készült, a részvevők utólag ezekből is igényelhetnek.

A továbbképzésről a tömegtájékoztatási eszközökben hírek, információk, interjúk jelentek meg. A szakmai ismeretek gyarapítása, a szaknyelv jobb megismerése, az új pedagógiai és módszertani elvek elsajátítása terén a részvevők számára igen hasznos volt ez a rendezvény. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete jó házigazdának bizonyult, az elszállásolás és az étkezés biztosítása terén, a szükséges műszaki eszközökkel segítette ezt a hagyományos rendezvényt.

Az Apáczai Nyári Akadémiát nem lehetett volna megvalósítani támogatás nélkül, és ebben mindenek előtt köszönet illet meg a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumát.

A természet egysége elnevezésű szekció részletes programja

A tizenkettedik Apáczai Nyári Akadémián a természettudományi szekcióban, időbeli sorrendben a következő programokra és előadásokra került sor:

Dr. Riedel Miklós, tudományos főmunkatárs, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kémiai Intézet, Budapest: Fizika a kémiában (1. rész) – Előadás.

Dr. Riedel Miklós, tudományos főmunkatárs, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kémiai Intézet, Budapest: Fizika a kémiában (2. rész) – Előadás és kémiai kísérletek.

Härtlein Károly, a Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézetének munkatársa: Látványos fizikai kísérletek. – Előadás és fizikai kísérletek.

Az Apáczai Diákotthon II. számú épületében (Bogdan Šuput utca 16. szám) a GENIUS Arany Mentor Díjak átadásának ünnepsége és Ribár Béla akadémikus (1930-2006) bronz mellszobrának a felavatása. Díjátadó és a szobor felavatója Muhi Béla.

Hobinka Ildikó, vezető tanár, Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest:
Papírmárványozás (műhelymunka) – Előadás és kémiai kísérletek.

Muhi Béla, a GENIUS tehetséggondozó mozgalom elnöke, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagja: Tehetséggondozás a Vajdaságban. Az idei GENIUS és TUDOK diákversenyek, szaktáborok bemutatása. Díjnyertes diákmunkák megtekintése.

Dr. Riedel Miklós, tudományos főmunkatárs, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kémiai Intézet, Budapest: Pontosításra szoruló fogalmak a kémiaoktatásban. – Előadás és kémiai kísérletek.

Hobinka Ildikó, vezető tanár, Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest:
A réz kémiája. – Előadás és kémiai kísérletek.

Dr. Guzsvány Valéria, rendkívüli egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Természettudományi és Matematikai Kar, Kémiai Intézet: Hidrogén-peroxid mennyiségének mérésére alkalmazható amperometriás érzékelők. – Előadás és kémiai kísérletek.

Kirándulás a természetben. Úticél: Fruška gora hegység, cseppkőbarlang. Útvezető: Pecze Rózsa. A kirándulás útvonala autóbusszal: Újvidék-Kamenica-Ledinci-Rakovac-Beočin-Crveni Čot-Letenka-Popov Čot-Sviloš-Koruška-Banoštor-Čerević-Beočin-Rakovac-Ledinci-Kamenica-Újvidék. Kb. 3 km hosszú gyalogtúra az erdőben. A szentgergelyi (Grgurevci) cseppkőbarlang a 444 méter magas Popov Čoton található.

Härtlein Károly, a Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézetének munkatársa: Hogyan kísérletezzünk? Egyszerű kísérleti eszközök készítése a „semmiből”. – Előadás és fizikai kísérletek.

Fakultatív program. A Zsinagógában esti komolyzenei hangverseny. Fellép az ausztráliai LIAISON együttes (David Griffiths – klarinét, Svetlana Bogosavljević – cselló, Timothy Young – zongora). A programon Gershwin, De Falla, B. Milošević szerzeményei.

Härtlein Károly, a Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézetének munkatársa: Az áltudományosság veszélyei – a szkeptikus mozgalom tevékenysége. – Előadás és fizikai kísérletek.

Dr. Molnár Miklós, ny. egyetemi docens, Szeged: Kőbe vésve. Maxwell és törvényei. – Előadás és fizikai kísérletek.

Kopasz Katalin, fizikatanár, Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziuma: Környezeti nevelés lehetőségei a természettudományos oktatásban (egyszerű kísérletek lehetőségei). – Előadás és fizikai kísérletek.

Dr. Nánai László, tanszékvezető egyetemi tanár - SZTE JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet Általános és Környezetfizikai Tanszék, intézetvezető, Szeged: Egyszerű fizikai törvények eredményes alkalmazása a rendkívül bonyolult komplex természeti jelenségek leírására. – Előadás.

Szalai Tamás csillagász, predoktori ösztöndíjas, Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, Szeged: Szupernóvák és a táguló Világegyetem - a 2011-es fizikai Nobel-díj háttere. – Előadás.

Dr. Molnár Miklós, ny. egyetemi docens, Szeged: Készítsünk kézi spektroszkópot – műhelymunka. – Előadás és fizikai kísérletek.

Härtlein Károly, a Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézetének munkatársa: Hogyan kísérletezzünk? A Fizibusz és az Energiasuli bemutatása. – Előadás és fizikai kísérletek.

Dr. Papp Katalin, egyetemi tanár és Molnár Milán doktorandusz, Szeged: Minél előbb, annál jobb - természettudományos nevelés kisgyermekkorban. – Előadás és fizikai kísérletek.

Dr. Nagy László, egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Műszaki Kar, Elektronikai Tanszék, Újvidék: Az emberiség öt legjelentősebb, korszakalkotó találmánya. – Előadás és fizikai kísérletek.

Dr. Ács Ferenc, egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Meteorológiai Tanszék, Budapest: Kárpát-medence térségének éghajlata a XX. században. – Előadás.

Szabados Klára, a Tartományi Természetvédelmi Intézet tanácsosa, Újvidék: Tájtörténet – biológiai vonatkozású helyzetkép a Vajdaságban. – Előadás.

Dr. Muhi B. Béla, egyetemi docens, Educons Egyetem, Közgazdasági Kar, Újvidék: A gazdaság és a környezet kölcsönhatásai. – Előadás.

Dr. Ács Ferenc, egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Meteorológiai Tanszék, Budapest: A növényzet modellezése a meteorológiában és a klimatológiában. – Előadás.

Kormányos Róbert, a Bolyai Farkas Alapítvány elnöke, Zenta: Gyógyhatású nagygombák. – Előadás.

Muhi Béla, a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács elnöke: Oktatási és szakmai jellegű új kiadványaink bemutatása és szétosztása. – Előadás és könyvbemutató.

A tanári továbbképzés értékelése. Az ajándékkönyvek és a látogatási tanúsítványok kiosztása.
ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2023 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor