Tudta-e?
A világ oxigénkészletének 60%-át a világóceánban élő növényi planktonok szolgáltatják.

107. szám - 2013. augusztus 01.

Tanári továbbképzés

Természettudományos műveltség

A XIII. Apáczai Nyári Akadémia elnevezésű tanári továbbképzés természettudományi szekciója igen tartalmasnak bizonyult…
MUHI Béla | a szerző cikkei

Az Apáczai Nyári Akadémia (ANyA) egy nemzetközi jellegű tanári továbbképzés magyar nyelven a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének szervezésében Újvidéken. 2013. júliusában négy szekcióban folyt a munka. A természettudományi szekció a pedagógusok természettudományos műveltségének fokozását tűzte ki célul. 2013. július 8-12. terminusban kiváló hazai és külföldi szakemberek, egyetemi tanárok tartottak előadásokat, sok kísérletet mutattak be, műhelymunkára és egyéb foglalkozásokra is sor került. Ez egy hivatalosan akkreditált tanári továbbképzés volt kb. 35 hazai és külföldi látogatóval. A fizika, kémia, biológia szakos tanárok mellett matematikusok, pszichológusok, földrajztanárok, tanítók és más szakos tanárok voltak a hallgatóságban. A szervezők a tanári szakos egyetemi hallgatókat is szívesen látták ezen a továbbképzésen.

A rendezvény főszervezője, Muhi Béla a következőkben határozta meg ennek a tanári továbbképzésnek a lényegét: A tanulók ismerteteinek felmérésére hivatott nemzetközi jellegű PISA-vizsgálat nálunk is lehangoló eredményhez vezetett. Gond van az olvasással és a szövegértéssel, a matematikai-logikai gondolkodás szintjével, illetve a természettudományos műveltséggel. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a felmérésben részt vevő országokban a diákok mennyire felkészültek arra, hogy megállják helyüket a mindennapi életben, konvertálható tudással rendelkeznek-e, képesek-e új ismereteket befogadni és azokat alkalmazni, vagyis várhatóan mennyire tudnak majd a munkaerőpiac támasztotta követelményeknek megfelelni. A természettudományos ismeretek alkalmazásánál a rossz eredményeket a gyakorlatorientált problémafelvetésben lehetne keresni, de az igazság az, hogy az oktatásban a tudás alkalmazására való képességfejlesztés helyett a lexikális ismeretek átadása dominál. A felvetődött problémák elhárításra a hazai oktatási rendszerben kell majd megoldást találni, de ez lassú folyamat lesz. Az ANyA természettudományi szekciójában ezúttal a természettudományos ismeretekkel kapcsolatos tanári kompetenciák kerültek előtérbe. Amennyiben fokozzuk a pedagógusok természettudományos műveltségét, akkor az mindenképpen pozitívan hat ki a diákokra is.

Jellemző, hogy az előadások és foglalkozások megtartására felkért szakemberek más előadók programjára is kíváncsiak voltak, némelyikük egész héten rendszeres látogatója lett az Akadémiának. Az akkreditációs követelményeknek megfelelően a szervezők a tovább¬képzés részvevőitől és az előadóktól is kérdőív formájában kikérték a véleményt, az értékelést a program realizálásával és minőségével kapcsolatban. Az előadók és a továbbképzésben résztvevő pedagógusok is igen magasra értékelték a megvalósított programot. Meg voltak elégedve a rendezvény színvonalával, az ellátással és a szervezéssel is. A hazai és a külföldi résztvevő pedagógusok kihangsúlyozták, hogy szakmai szempontból értékes programokban vehettek részt, az itt kapott tudást és tapasztalatokat jól tudják hasznosítani oktatói és nevelői munkájuk során.

A fizika, kémia, biológia és egyéb kapcsolódó tudományágak és szakágazatok témaköreinek feldolgozása során a következő oktatási-nevelési célok valósultak meg: új tudományos ismeretek közlése, az elméleti jellegű ismeretek gyakorlati megvalósulása és alkalmazása, a tudománytörténeti vonatkozások kiemelése, módszertani jellegű ismeretek és tapasztalatok átadása. További kapcsolódó feldolgozott tartalmak és témakörök: tehetséggondozás, természetvédelem, kutatás és fejlesztés, kísérlet és megfigyelés, szakkönyvek, tankönyvek és tankönyvpótló kiadványok, elektronikus ismeretek és tananyagok.

A szervezők több kulturális jellegű, kapcsolatépítő programot is beiktattak. Ilyen volt a belvárosi körséta, csoportos kirándulás a Péterváradi várban, a társas estek. Nagy élmény volt a félnapos kirándulás Belgrádban. Úticél a Tesla-múzeum meglátogatása volt, ahol szakmai jellegű előadás, kísérleti jellegű bemutató is szerepelt. A Kalemegdani vár megtekintésére, a Hunyadi emlékhely meglátogatására sor került.

A látogatók rendelkezésére álltak a számítógépek, a gazdagon felszerelt könyvtárat is a birtokukba vehették. A továbbképzés befejezésekor mindegyik részvevő látogatási tanúsítványt kapott az akkreditált képzésről, valamint a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács jóvoltából ajándékkönyvekből is vihettek magukkal. Nagyon fontos, hogy az előadóktól nyomtatványokat, elektronikus anyagokat is lehetett kapni, melyeket a helyszínen sokszorosítottak. Az előadásokról, gyakorlatokról, műhelymunkákról és egyéb foglalkozásokról videofelvétel készült, a részvevők utólag ezekből is igényelhetnek.

A továbbképzésről a tömegtájékoztatási eszközökben hírek, információk, interjúk jelentek meg. A szakmai ismeretek gyarapítása, a szaknyelv jobb megismerése, az új pedagógiai és módszertani elvek elsajátítása terén a részvevők számára igen hasznos volt ez a rendezvény. A Vajdasági Magyar Pedagó¬gusok Egyesülete jó házigazdának bizonyult, az elszállásolás és az étkezés biztosítása terén, a szükséges műszaki eszközökkel segítette ezt a hagyományos rendezvényt.

Az Apáczai Nyári Akadémiát nem lehetett volna megvalósítani támogatás nélkül, és ebben mindenek előtt köszönet illet meg a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumát.

A természettudományi szekció részletes programja

A XIII. Apáczai Nyári Akadémián a természettudományi szekcióban, időbeli sorrendben a következő programokra és előadásokra került sor:

Dr. Róka András, főiskolai docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Fizikai Kémiai Tanszék, Budapest: Egymásra épülés (jelenségek, reakciók "komplex" elemzése a fizika és a kémiai szemszögéből)

Härtlein Károly, a Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézetének munkatársa:
Kedvenc kísérleteim

Dr. Róka András: "DEJA VU" (a megismétlődés élménye)

Dr. Muhi B. Béla, egyetemi docens, Újvidék: Neuromarketing: agykutatás és a vásárlási döntések befolyásolása

Dr. Csanádi János, tanszékvezető egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Természettudományiés Matematikai Kar, Kémiai Intézet: Aminosavak és fehérjék

Dr. Róka András: Távolsági elektronátrendeződés (Elektrokémia témakör)

Dr. Guzsvány Valéria, rendkívüli egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Természettudományi és Matematikai Kar, Kémiai Intézet: Analitikai kémiai módszerek alkalmazása a neonikotinoid rovarirtószerek meghatározására

Dr. Róka András: Konyhakémia

Härtlein Károly: Fizikai szimulációk és tehetséggondozás

Dr. Róka András: A szférák harca (ember és környezet)

Dr. Róka András: Az elektronok sokoldalúsága (az elektron tulajdonságainak megjelenése a kémiai reakciókban)

Dr. Molnár Miklós, ny. egyetemi docens, Szeged: „Egy őrült gondolat áll előttünk.” – 100 éves a Bohr-atommodell

Kopasz Katalin, fizikatanár, Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziuma: Játékszerek a kísérletes oktatásban

Kopasz Katalin: Hogyan készítsünk kísérleti eszközöket...

Szalai Tamás csillagász, predoktori ösztöndíjas, Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, Szeged: Tudományos és áltudományos források (csillagászat témakör)

Dr. Molnár Miklós: Sűrűséget vonalzóval??? (Munkáltató műhelyfoglalkozás)

Härtlein Károly: Fizikai kísérletek mérnök szemmel

Dr. Ács Ferenc, egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Meteorológiai Tanszék, Budapest: A leíró éghajlat-osztályozás születése, fejlődése és jelene

Muhi Béla, a GENIUS tehetséggondozó mozgalom elnöke, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagja: Tehetséggondozás a Vajdaságban

Közösségépítő, kulturális jellegű program: Csoportos kirándulás autóbusszal (Belgrád, Tesla-múzeum, füvészkert, nándorfehérvári csata emlékművének megtekintése a várban). Útvezető: Pecze Rózsa

Härtlein Károly: Önálló munka az Interneten szkeptikus szemmel

Dr. Ács Ferenc: Búza és rizs - a nyugati és a keleti civilizációkat meghatározó növényi kultúrák

Dr. Nagy László, egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Műszaki Kar, Elektronikai Tanszék, Újvidék: Analógiák a természettudományok tanításában

Muhi Béla, a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács elnöke: Oktatási és szakmai jellegű új kiadványaink bemutatása és szétosztása

A tanári továbbképzés értékelése. Az ajándékkönyvek és a látogatási tanúsítványok kiosztása.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2023 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor