Tudta-e?
...hogy a hazánkban és Európában honos denevér senkinek sem szívja ki a vérét, és nem kapaszkodik bele a hajába sem. A denevérek egyetlen vérszívó faja délamerikában él, tehenek vérét szívja és nem okoz halálos sebet. A hiedelem középkori, amikor is a bőregérről úgy gondolták, hogy az ördöggel paktál ezért sok helyen írtották sőt fákra szögezték őket.

13. szám - 2007. augusztus 27.

Királyság a fellegek között

Nepál - 2. rész

Nepál szegény, de kulturális és természeti kincsekben annál gazdagabb ország, a tájat változatos állat- és növényvilág népesíti be. Az ezernyi látnivalót-élményt kínáló, ősi kultúrájú ország egyben a világ egyetlen hindu királysága is.
Dr. CELLER Tibor, Családi Kör hetilap

Tribhuvan király halála után a trónra fia, Mahendra Bir Bikram Shah Dev (1920-1972) került. Diplomáciai kapcsolatot létesített a Szovjetunióval, Kínával és 1956-ban alkotmányt adott a népének. Az 1959-es választásokon hatalomra került kormánnyal (főleg annak felemás reformtörvényei miatt) mind a nép, mind a vezető réteg elégedetlenek voltak, amit a király 1960-ban államcsínyre használt fel: letartóztatta a komplett kormányt, feloszlatta a parlamentet és betiltotta a pártokat. Néhány évig királyi rendeletekkel kormányzott: létrehozta a nagyfokú önkormányzattal bíró falusi tanácsok rendszerét, betiltotta a gyermekházasságokat, földreformot hajtott végre stb. Ideiglenesen még a miniszterelnöki feladatkört is átvette.

Mahendra engedte meg az 1956. évi koronázásán, hogy azon egy amerikai forgatóstáb is jelen lehessen, s filmre vegye „az évszázad koronázását”. Minden csupa színpompa volt. Főleg a bíbor szín dominált. Bíbor volt a király koronázási palástja, a királyné szárija, a zenészeknek és a menetet szegélyező díszőrség tagjainak az ujjasa, a brahman papok selyemstólája, de bíbor volt még az a szőnyegsáv is, amely koronázási palotától a Tundikel téri királyi palotáig az egész utat befedte. Mivel a nepáli királyi család a harcosok, vagyis a ksatriják kasztjához tartozik, ezért az uralkodó megkoronázásakor köteles megerősíteni a harcosok fölött álló kaszt, a brahmanok (papok) felsőbbrendűségét és elismerni kiváltságaikat. A királynak a trón zsámolyánál le kell feküdnie a papi kaszt képviselőinek a lábaikhoz. Utána a négy kaszt képviselői lehozzák a királyra az ég kegyelmét: a sudrák (földművesek) agyagkorsóból megöntözik vízzel, a vajsják (kézművesek) rézedényből pedig tejjel, a ksatriják ezüsttálból meghintik túróval, végül a brahmanok aranypohárból olvasztott vajjal locsolják meg.

A bonyolult szertartások végén a királyi család és az előkelő vendégek 27 harci elefánt hátán elhelyezett baldachinok alatt vonultak keresztül a városon. A férfiak az utcákon tolongva bámulták a nagy látványosságot, és éltették az új uralkodót, míg az emeletes házak ablakaiból, a templomok tetejéről csak az asszonyok integettek, mivelhogy nepáli férfi sohasem emelkedhetik az uralkodó fölé. Koronázásán Mahendra király hatalmas napszemüveget viselt, állítólag védekezésül a filmesek reflektorai és fotoriporterek villanólámpái ellen. A modern sötét szemüveg ugyan élesen elütött a (Pápua-Új-Guineából importált) paradicsommadár-tollforgóval, gyöngyökkel, gyémántokkal, rubinnal és smaragdokkal ékes, több millió dollárt érő, sisak formájú királyi aranykoronától – viszont divatot teremtett. Nyomban ezután az udvari méltóságok is ugyanilyen szemüveget kezdtek viselni hivatalos alkalmakkor. Ma már mindenki viseli, aki valamit is ad magára (még esti, félhomályos szabadtéri partikon is). Ami szintén egyedi, a mai nepáli férfiviseletet a napszemüvegen kívül megköveteli a szűk szárú, általában fehér színű vászonnadrágot, a bő, nyitott, európai szabású zakót, és az alóla kilógó fehér ingaljat. Nem szabad megfeledkezni az egyiptomi fezhez vagy a montenegrói sapkához hasonlító, de ezekkel ellentétben fehér vagy pasztellszínű-tarka vászonsapkákról sem!

Mahendra király és Ratna királyné a trónuson

Mahendra király hirtelen és korai halála után (szívinfarktusban hunyt el egy vadászat során), 1972. január 31-én az akkor 27 éves Birendra került a királyi székbe (a hivatalos koronázásra csak több mint három év után került sor), aki apjához hasonlóan keménykezű, ugyanakkor modern felfogású uralkodó volt. A király előbb egy katolikus misszionárius iskolába járt az indiai (Nyugat-Bengál) Darzsilingben, majd a patinás angliai Etonban folytatta középiskolai tanulmányait (a brit királyi család férfitagjai szintén itt tanulnak). A középiskola után Tokióban és a Harvard Egyetemen folytatott tanulmányokat. Csak tízévi uralkodás után engedélyezett ismét választásokat. A parlament száznegyven tagjából huszonnyolcat továbbra is a király nevezett ki, és csak az általa támogatott politikai csoportosulások tagjaira lehetett szavazni. A kormány a királynak, és nem a parlamentnek tartozott felelőséggel, a királynak bármikor joga volt szükségállapot elrendelésére és az alkotmány felfüggesztésére. A kommunista ellenzék 1990-ben országos méretű tüntetéseket, rendbontásokat provokált ki. A manipulált tömeg még a királyi palotát is megostromolta, mire válaszul a királyi gárda tagjai tüzet nyitottak rájuk. A szomorú mérleg: több mint 200 halott maradt a helyszínen.

A néhai Birendra Bir Bikram Shah Dev királyBirendra király felesége, a szépségéről is híres Aishwarya Rajya Laxmi királyné (1949-2001) zeneakadémiát végzett, és szintén a Rana-dinasztia tagja volt. Az Országos Szociális Programok Koordinációs Bizottságának volt az elnöke. A királyi párnak 3 gyermeke született: Dipendra herceg édesapjához hasonlóan Etonban járt középiskolába, majd földrajzból diplomázott. Ezek után katonai kiképzésben részesült (1990-ben már ezredesi rangot kapott), nagyon szerette a fegyvereket, szívesen fényképezkedett fegyverrel a kézben. Sok egyéb képesítés mellett volt feketeöves kung-fu mester és pilótaigazolvánnyal is rendelkezett. Ennek tükrében némiképp meglepő a zene és a költészet iránti vonzalma (Dipendra Sah néven több verse nyomtatásban is megjelent). A trónörökös a Katmandui Egyetem Néprajz Szakán éppen doktorátusa megvédésére készült, amit azonban öngyilkossága meghiúsított. A herceg haláláig a nemzeti sportszövetség és olimpiai bizottság elnöke is volt.

A néhai Aishwarya királyné igazi egzotikus szépségnek számított

A trónörökös húga, a szintén egyetemi végzettségű Shruti hercegnő (1976-2001) 1997-ben ment férjhez Gorakh Rana herceghez (1969), akivel két lányuk született. Gorakh herceg néhány éve az egyik amerikai bank nepáli leányvállalatát vezeti. A tragikus estén ő is súlyosan megsebesült, de tüdőlövése ellenére is életben maradt. A legifjabb királyfi, Nirajan herceg (1978-2001) üzleti tudományokból szerzett diplomát. A herceg a végzetes családi összejövetelen akkor szerzett halálos sebeket, amikor védekezően édesanyja elé állva testével fogta fel a trónörökös házasságát leginkább ellenző királynénak szánt (első) golyózáport. A halottak között volt Dhirendra herceg (1950-2001), Birendra király kisebbik öccse is, aki 1987-ben lemondott hercegi rangjáról, hogy feleségül vehessen egy tőle 10 évvel fiatalabb kanadai nőt. Első feleségétől, Aishwarya és Komal királynék húgától, Prekshya hercegnőtől három lánya született. A királyi családot ért tragédiák sorozatát szaporította Prekshya hercegnő halálos balesete 2001. novemberében, amikor is a hercegnőt és négy társát szállító helikopter egy tóba zuhant Nyugat-Nepálban.

Komal Rajya Lakshmi Devi Shah, Nepál királynéja


A lövöldözés helyszínén vesztették életüket Birendra király nővérei: Shanti (1941-2001) és Sarada hercegnők (1943-2001), valamint utóbbi férje is, aki egyetemi tanár volt. Súlyos sérüléseket szenvedett Shanti hercegnő férje, Bajang maharadzsája, Mahendra király özvegye, Ratna királyné (1928), valamint Helen hercegnő (1932), Mahendra király öccsének, a néhai Basundhara hercegnek (1923-1977) az özvegye is. Utóbbi lánya, Dzsajanti hercegnő (1946-2001) még a gyilkosság helyszínén kiszenvedett. Komal királyné (1951), a néhai Aishwarya királyné húga, aki 1970 óta Gyanendra király felesége, szintén súlyosan megsebesült: két találat érte a jobb válla tájékán, egy pedig négy bordáját törte el, így csak közel egyhónapos gyógykezelés után hagyhatta el a kórházat. Komal királyné, nővéréhez hasonlóan, zeneakadémiát végzett, és igazi virágkötő-művésznek számít.

Birendra király virágokkal borított tetemét alattvalói a vállukon vitték a holttest elégetésének színhelyére
A gyász jeléül kopaszra borotvált Gyanendra király fivérének temetésén

A vérfürdőt követően a néhai Mahendra király négy fia közül egyedül Gyanendra maradt élve. Ő is pusztán az által kerülte el a vérfürdőt, hogy éppen egy pokharai vadászaton tartózkodott. A tragédia hallatán helikopteren tért vissza a fővárosba. A legidősebb fivér, Rabindra herceg még öt évvel az események előtt elhunyt. Érdekes megemlíteni, hogy Rabinda Mahendra királynak egy mongol szolgálónővel való szerelmi viszonyából született, akkor, amikor Mahendra még csak mindössze 13 éves volt. Mivel a herceg törvénytelen és rangon aluli kapcsolatból születet, így nem voltak dinasztikus előjogai, és a „királyi fenség” titulust sem viselhette. A király három nővére közül egyedül Shova Shabi hercegnő (1949) élte túl a tragikus eseményeket.

A királyi családtagok hamvasztására a szent Bagmati folyó partján, a fővárostól keletre található Pasupatinath templom udvarában került sor (ez az aranyfedelű építmény a hinduizmus egyik legszentebb helye – s az egyetlen hely Nepálban, ahová külföldiek a lábukat sem tehetik be). A temetési útvonal mintegy nyolc mérföldet tett ki. Birendra király, Shruti hercegnő és Nirajan herceg vörös vászonba csavart testét bambuszrudakon, míg Aishwarya királyné földi maradványait bronzból készült fedett gyaloghintón szállították a folyópartra a fehér gyolcsba öltözött brahmán-papok. A virágerdővel körülvett halotti máglyákat a fehér katonai egyenruhát viselő, személyes gyásza jeleként kopaszra borotvált Gyanendra király gyújtotta meg, majd a hamvakat a szent folyóba szórták. A királyhoz hasonlóan nepáliak ezrei borotválták kopaszra fejüket együttérzésük jeléül, pedig ez valójában csak a legközelebbi hozzátartozók kötelessége.

A meggyilkolt királyi pár országukon kívül, külföldön is nagyon közkedvelt uralkodópárnak számított, amit számtalan kitüntetésük is bizonyít – ezek közül nem egy kelet-európai országból származik. A király többek közt a brit hadsereg tiszteletbeli légimarsallja is volt. A királyi pár rengeteg külföldi utat tett meg (Birendra 1968-ban, még trónörökösként kereste fel Magyarországot, míg apja, Mahendra király kétszer is látogatást tett Budapesten), és Nepálban is igen nagyszámú külföldi államfőt fogadtak – a legfelsőbb szintű találkozók gyakorisága messze felülmúlta az ország világpolitikai jelentőségét. E gyakori látogatások egyik oka a királyi pár iránt érzett szimpátián túl talán abban keresendő, hogy maguk a külföldi államfők is nagyon kíváncsiak lehetnek erre az egzotikus és titokzatos országra.

(folytatjuk)
ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2020 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor