Tudta-e?
Az első technológiai cég, amely a kaliforniai Szilikon-völgyben telepedett le, a Hewlett-Packard volt, 1938-ban. A Stanford Egyetem két mérnöke, Bill Hewlett és Dave Packard egy garázsban indították cégüket, 1538 dollár tőkével. Az első termékük egy hanggenerátor volt, amit a Walt Disney Studios vett meg, a "Fantasia" című film effektusaihoz.

99. szám - 2012. október 01.

Diákpályázat

Célpont a Mars

A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvánnyal együttműködve, az Űrvilág támogatásával az ENSZ Világűrhét alkalmából pályázatot hirdet Célpont a Mars címmel.

A pályázók köre
A pályázatra pályamunkát nyújthat be bármely általános vagy középiskolai oktatási intézményben tanuló, magyarul beszélő diák, aki megfelel valamelyik kategória követelményeinek. A pályázaton az idei évben egyénileg illetve csapatban is lehet nevezni. A pályázatokat határainkon túlról is várjuk!
A pályázaton nem szerepelhet a MANT korábbi pályázataira készített pályamű.
A pályamunkákat elbíráló zsűri tagjainak közvetlen hozzátartozói nem vehetnek részt a pályázaton.

A pályázat kategóriái

A pályázatot az alábbi kategóriában hirdetjük meg:
Egyéni pályázók esetében:
– az oktatási intézményekben tanulók 11–14 éves korcsoportja
– az oktatási intézményekben tanulók 15–18 éves korcsoportban (de legfeljebb a középiskola befejezéséig);
– 11–18 év közötti látássérült fiatalok.
Csapatban pályázók esetében:
– az oktatási intézményekben tanulók 11–14 éves korcsoportja
– az oktatási intézményekben tanulók 15–18 éves korcsoportban (de legfeljebb a középiskola befejezéséig);
– 11–18 év közötti látássérült fiatalok.
A csapatokról:
– A csapatok 2–4 főből állhatnak.
– Egy diák csak egy csapatban indulhat.
– Ha valaki csapatban indul, akkor nem adhat be egyéni pályázatot.
– A csapat legidősebb tagjának az életkora számít a kategóriák közötti választásnál. (Ha például a csapat három főből áll, két 14 éves és egy 15 éves diákkal, akkor a 15–18 éves korcsoportot kell választani.)

A pályázat benyújtása
A pályázatokat egy online beadó felületen kérjük beadni, amely a http://www.mant.hu/diakpalyazat weboldalon érhető el.
(Akik papír alapú munkát terveznek leadni, azoktól postacímünkre várjuk az alkotásokat, de őket is arra kérjük, hogy regisztráljanak az online beadó felületen, adják meg a pályázathoz szükséges adatokat, töltsenek fel egy digitális fényképet a pályamunkájukról, és utána postán juttassák el hozzánk az alkotásukat. A pályamunka leadását ebben az esetben is a beadási határidőig meg kell ejteni!)

A pályázat beadási határideje
Beküldési határidő: 2013. február 10. (vasárnap) 23 óra 59 perc.
Határidő után beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázat témaköre
Célpont a Mars
Ezen belül például az alábbi témákkal kapcsolatos munkákról lehet szó:
– már lezajlott Mars-küldetések áttekintése
– egy új űrszondás program kidolgozása
– szabadon választott marsi tájegység látnivalóinak ismertetése
– a felszíni környezet lakhatósági viszonyainak és életlehetőségeinek bemutatása
– az emberes Mars-expedíció lehetséges megvalósítása
– földfelszíni Mars-analóg terepgyakorlatok, szimulált marsi expedíciók
– a marsi élet esetleges felfedezésének természettudományos és filozófiai értékelése
– a Marson játszódó science-fiction alkotás (pl. könyv vagy film) elemzése
A megjelölt témák közül lehet egyet választani, lehet többet választani, lehet mindegyikkel foglalkozni. A megjelölt témák mellett természetesen bármilyen, a pályázati kiírás címéhez kapcsolódó témát fel lehet dolgozni!

A pályázó feladata
A pályázónak (akár egyénről, akár csapatról van szó) választani kell egyet az alábbi feladatok közül. (Mindegyik feladat témája egy vagy több a 6. pontban felsorolt témák közül.)
A látássérült pályázóknak az A illetve a D feladatok valamelyikének választását javasoljuk.

A, Írj! (Dolgozat készítése)
A pályázó feladata az, hogy a Célpont a Mars témakörben elgondolásait – olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozású munkában – fejtse ki.

B, Alkoss! (Rajz, számítógépes grafika vagy ismeretterjesztő poszter készítése)
A pályázó feladata, hogy a Célpont a Mars témakörben – olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozásban – rajzot, vagy számítógépes grafikát, vagy ismeretterjesztő posztert készítsen. A grafika technikája szabadon választható: lehet kézrajz, festmény, fotómontázs, számítógépes grafika vagy egyéb grafikai alkotás. A poszter maximális mérete A2-es lehet. A poszter technikája szabadon választható: lehet kézzel készített poszter, nyomtatott anyagok felhasználásával készített poszter vagy számítógépes eszközökkel készített poszter.

C, Tervezz! (Űrszonda tervezése)
A pályázó feladata, hogy a Célpont a Mars témakörben – olvasmányai, tanulmányai, vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozásban – részletes technológiai leírást és látványtervet készítsen egy jövőbeli emberes vagy automata űrexpedíció valamilyen műszaki berendezéséről, például űrszondáról, leszállóegységről, űrhajóról, felszíni szállítójárműről vagy egy automatikus kutatóegységről.

D, Felelj! (Tudáspróba)
A pályázó feladata, hogy választ adjon a Célpont a Mars témakörben általunk feltett kérdésekre. A kérdések a pályázat honlapján olvashatóak.

E, Vágj! (Videó)
A pályázó feladata, hogy a Célpont a Mars témakörben – olvasmányai, tanulmányai, vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozásban – egy videót készítsen.

A fenti A, B, C, D, E feladat közül csak egyet kell választania a pályázónak. Egy pályázó több feladatot is megoldhat, ebben az esetben a helyezési sorrend megállapításánál a legjobban sikerült feladatmegoldását vesszük figyelembe. (Több feladat megoldása esetén a legjobb feladat számít, a különböző feladatok részpontszámai nem adhatók össze.)

További információ
A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a palyazat@mant.hu címen válaszolunk. A beadási határidő előtti harmadik hétig folyamatosan nyilvánosságra hozzuk a palyazat@mant.hu címre addig érkezett kérdéseket és válaszokat a diákpályázat honlapján.

A részletes pályázati kiírás itt olvasható:
http://www.mant.hu/diakpalyazat_felhivas

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2020 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor