Tudta-e?
Miért szúrósak a kaktuszok? Leveleik szúrós tövisekké alakultak, mert ez kedvezõbb a száraz területeken élõ növények számára. Így kisebb felületrõl kevesebb nedvességet kell elpárologtatniuk, ez pedig a sivatagban, ahol forrón tűz a nap, és ritkán esik az esõ fontos számukra.

40. szám - 2008. május 26.

Diákok figyelmébe

4. Ifjúsági Bolyai Pályázat

Téma: A pályázó környezetéből választott természeti, gazdasági vagy társadalmi jelenség tudományos igényű vizsgálata, vagy tevékenység megtervezése matematikai modell felállítása révén.

A magyarországi Oktatási és Kulturális Minisztérium meghirdette a 4. Ifjúsági Bolyai Pályázatot. A meghirdetett pályázat a közoktatásban, illetve a felsőoktatásban tanuló, a tudomány művelése iránt elkötelezett és meghatározott témában elmélyedni képes tehetséges tanulók és hallgatók támogatását és munkájuk elismerését szolgálja.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a pályázattal elő kívánja segíteni a hazai tudományos élet utánpótlásának biztosítását. A pályamunkák készítésekor a tapasztalt, sikeres kutatók és a diákok új típusú kapcsolatával új alternatívák nyílnak meg a kutatásban az utánpótlás nevelésére.

Pályázók köre

Pályázhatnak a 2007/2008. tanévben hazai középiskolák nappali tagozatos képzésének utolsó három, valamint a szakiskolák utolsó két közoktatási évfolyamán tanuló diákok, továbbá a hazai felsőoktatási intézmények nappali tagozatos magyar állampolgárságú hallgatói. Pályázhatnak továbbá a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1.§ (1) bekezdésében megjelölt országokban magyar tannyelvű oktatásban részt vevő 10-12. évfolyamos tanulók, valamint ugyanezen országok felsőoktatási intézményeiben tanuló, Magyar igazolvánnyal vagy ez irányú kérelemmel rendelkező hallgatók a képzés nyelvétől függetlenül.

Pályázhatnak egyének vagy maximum 3 fős csoportok.

A pályázat témáit a 2007-es év Bolyai-díjas kitüntetettje, dr. Lovász László jelölte meg. A pályázók a megnevezett témában készítenek tudományos dolgozatot kutatómunkájukról, igénybe véve felkészítő tanáraik, oktatóik, valamint igény esetén külső konzulensek segítségét.

Téma

A pályázó környezetéből választott természeti, gazdasági vagy társadalmi jelenség tudományos igényű vizsgálata, vagy tevékenység megtervezése matematikai modell felállítása révén. A feladathoz tartoznak általában a következő lépések, vagy legalábbis ezek többsége: a feladat céljának megfogalmazása, a matematikai modell felállítása, adatok gyűjtése, az adatok alapján a modell által adott válasz kiszámítása (szükség esetén megfelelő program írása), a válasz értelmezése.

Példák azokra a kérdésekre, amelyek a való életben felvetődnek, és melyek (szerencsés esetben) matematikailag kezelhetők:
Hogyan jutok el leggyorsabban vagy legolcsóbban az iskolába?
Hogyan lehet jó SUDOKU rejtvényt csinálni?
Hogyan tűzzek ki hirdetéseket a lehető legkevesebb talpalással úgy, hogy a lehető legtöbb iskolatársam lássa?
Mennyire kell hogy megváltozzon az időjárás ahhoz, hogy a Balaton kiszáradjon?
A légitársaságok föl-le viszik ugyanannak a helynek az árát attól függően, hogy hány nap van még hátra az indulásig. Milyen adatok alapján teszik ezt vajon?
Mennyit segítene Budapest közlekedésén, ha fizetni kellene a behajtásért, mint Londonban?
Hogyan kellene egy élelmiszerüzletben az árukat kirakni a polcra ahhoz, hogy a vevőknek átlagban minél rövidebb időt kelljen eltölteni az összeszedésükkel, vagy hogy minél több drága luxuscikk előtt kelljen elsétálniuk?
Hogyan helyezzük el a linkeket a honlapon, hogy átlagban minél kevesebb keresgéléssel és kattintással érjük el a kívánt lapot?
Hova helyezzem el a kertben a locsolófejeket?
Nem volna-e érdemes a büfében az egyik eladónak a pénzt kezelni, a másiknak az árut kiadni?
Ezek csak példák olyan kérdésekre, melyek felvetődhetnek mindennapi életünkben, és melyekre matematikai modellezés segítségével kaphatunk választ. A pályázóknak saját maguknak kell megtalálni a kérdést, amit vizsgálnak. A kérdés eredetisége ugyanúgy része az értékelésnek, mint a megoldás eredményessége.

A pályázat terjedelme és beküldési határidő

Irodalomjegyzék nélkül maximum 30 gépelt oldal. A pályázathoz csatolható az adatokat vagy eredményeket bemutató táblázat, program, fotó, videoszalag, CD, DVD.
A pályázat beküldésének határideje: 2008. szeptember 15.
Cím: Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztály
1055 Budapest, Szalay utca 10-14. A borítékon kérjük feltüntetni, hogy "Ifjúsági Bolyai Pályázat".

Az Ifjúsági Bolyai Pályázat díjazása

Az Ifjúsági Bolyai Pályázat középfokú nevelési-oktatási kategóriájának nyertese bruttó 300 ezer forint pénzjutalomban részesül, továbbá a Bolyai-díjas tudós szakmai irányításával folytathatja kutatómunkáját.
Az Ifjúsági Bolyai Pályázat felsőoktatási kategóriájának nyertes pályázója egyrészt bruttó 300 ezer forint pénzjutalomban részesül, továbbá az általa megnevezett egyetem téma szerinti doktori iskolájában - annak egyetértése esetén - államilag finanszírozott doktori képzésben való részvételre jogosult. A győztes hallgató a Bolyai-díjas tudós irányításával folytathatja kutatómunkáját.

Az Ifjúsági Bolyai Pályázat két nyertesének felkészülését, pályázatának elkészítését segítő tanár, oktató kiemelkedő munkája is elismerésben részesül. A két felkészítő tanár a díjazott tanulóval, hallgatóval együtt kapja kézhez a jutalmát, amely mindkét kategóriához kapcsoltan egyrészt egy elismerő oklevél, másrészt pedig bruttó 300 ezer Ft.
A pályamunkák értékelését bírálóbizottság végzi, melynek tagjait a hazai tudományos élet neves személyiségei közül az Oktatási és Kulturális Miniszter kéri fel, tagjai között helyet kapnak a kiválasztott téma szakértői is.

Elbírálási szempontok

A benyújtott pályázatok az alábbi szempontok alapján kerülnek elbírálásra:
az elért kutatási eredmény tudományos értéke,
az elért kutatási eredmény újszerűsége,
a vizsgált kérdés eredetisége, matematikai eszközökkel való megközelíthetősége,
a felállított modell korrektsége, a vizsgált kérdéshez való viszonya,
az adatgyűjtés eredményessége, alapossága,
az alkalmazott eljárás ötletessége, gyakorlatiassága, leleményessége, módszertani eredetisége,
az eredmények tudományos vagy gazdasági felhasználhatósága, szabadalmazhatósága,
az eredmények érthető, tömör, világos ismertetése,
a pályamunka esztétikai értéke.
A bírálóbizottság tagjai egyenként értékelik a pályázatokat, és 2008 októberében nyilvános beszélgetésre (a pályamunka megvédésére) hívják meg a legreményteljesebb pályázatok készítőit. Különösen indokolt esetben a bizottság a díjat megosztva is kiadhatja.
Az ünnepélyes eredményhirdetés 2008. október végén lesz.
A pályázat anyagi fedezetét, a meghirdetés és a bírálat költségeit az Oktatási és Kulturális Minisztérium biztosítja.
A pályázat elkészítéséhez minden segédeszköz használható.

A pályázóknak további segítséget nyújt a Kutató Diákok Országos Szövetségének "Kutatási lehetőségek középiskolásoknak" című kiadványa is, amely tartalmazza az akadémikus mentorok névsorát, valamint a hazai felsőoktatásban dolgozó, a kutatásra vállalkozó középiskolások támogatását segítő oktatók névsorát. A kiadvány elektronikus változata az alábbi honlapon érhető el: http://www.kutdiak.hu/.

A pályázatról további információ kérhető az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztályán (telefon: 473-7380).
http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=586&articleID=231110&ctag=articlelist&iid=1

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2020 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor