Tudta-e?
...halálos koffeinmérgezést 10 gramm tudna okozni? 100-120 csészényi kávét azonban még senki sem ivott meg néhány órán belül.

103. szám - 2013. április 01.

Angolosságok magyar szövegekben

A magyar nyelvet ért angol hatás megnyilvánulása többek között az, amikor a műszaki nyelv és a hírügynökségi jelentések révén kerülnek angol szavak a magyarba, terjednek el angolos kifejezések…
Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

1
Ha az angolosságra terelődik a szó, az embernek az észrevétlenül való távozás jut eszébe, pedig sok más dologra is vonatkozhat az angolos melléknév. A nem teljesen átsütött hús vagy a szabás is lehet angolos, továbbá az olyan kifejezésmód is, amely az angolból került más nyelvbe. Bennünket most ez az utóbbi érdekel, pontosabban a magyar nyelvet ért angol hatás.

Fejlődése során a magyar nyelvre legerőteljesebben a latin és a német hatott, de rajtuk kívül más nyelvek befolyásával is számolnunk kell, a honfoglalás előtti korszakban a bolgár-törökével, a perzsáéval, a Kárpát-medencében a szláv nyelvekével, az olaszéval, a románéval, a franciáéval stb. Újabban az angol nyelv hatására figyelhetünk fel. Főleg a műszaki nyelv és a hírügynökségi jelentések révén kerülnek angol szavak a magyarba, terjednek el angolos kifejezések. Többnyire fordításokról van szó, nem eléggé gondos megmunkálásuk következtében szüremlenek be velük nyelvünkbe angolosságok, ill. anglicizmusok. Mivel a magyarul beszélők többsége nincsen közvetlen kapcsolatban az angol nyelvvel, az angolos kifejezésmódok szinte észrevétlenül és akadálytalanul terjedhetnek.

Angolos többek között a túlélés szónak 'fennmaradás, megmaradás' értelemben való használata. Például az efféle mondatokban: A vegyszerekkel szennyezett folyókban kevés hal-fajtának van esélye a túlélésre; A nemzeti park védelme alatt biztosítottnak látszik a zebrák túlélése.; Az orvvadászok garázdálkodásai miatt igen megcsappant az elefántok száma, veszélybe került túlélésük. Az angol surviving főnév szó szerint csakugyan túlélés magyarul, de az előbbi megáll tárgy nélkül, az utóbbi viszont nemigen. Ezért vagy a fennmaradás vagy a megmaradás főnevet használjuk helyette: A vegyszerekkel szennyezett folyókban kevés hal-fajtának van esélye a fennmaradásra.; A nemzeti park védelme alatt biztosítottnak látszik a zebrák megmaradása.; Az orvvadászok garázdálkodásai miatt igen megcsappant az elefántok száma, veszélybe került fennmaradásuk.

Nincs összhangban a magyar nyelvszokással a túlélő szónak főnévi értelemben való használata. Például: A katasztrófa színhelyén továbbra is kutatnak túlélők után. Inkább: A katasztrófa színhelyén továbbra is kutatnak életben maradottak után. A túlélő főnévnek az angol survivor a mintája. Ez is ugyanolyan erőltetett, mint a túlélés. Az angol surviving és survivor a survive ige származéka, ez tárgy vagy vonzat nélkül is megáll, a magyar túlél ige viszont nem: magyarul valamit lehet túlélni (mondjuk a katasztrófát).

Szokatlanul hangzik magyarul, ha az ellenőriz igét nem eredeti jelentésében használjuk. Ez lehet 'elbírálás végett figyelemmel kísér' vagy 'helyesség szempontjából felülvizsgál'. Olykor viszont ilyesmit olvashatunk az újságban, hallhatunk a rádióban vagy a tévében: A part menti területeket is a kormánycsapatok ellenőrzik. Az efféle hírek mögött az angol control ige bújik meg, amelynek van ugyan 'ellenőriz' jelentése is, de ezúttal más értelemben szerepel: 'kezében tart, ural, megszáll' stb. Tehát a szóban forgó mondatot ennek megfelelően kell átfogalmaznunk: A part menti területeket is a kormánycsapatok tartják a kezükben. Ha történetesen külső ellenségről van szó, inkább a megszáll igére van szükség.

Angol hatásra beszélünk olykor repülőgép, illetve űrhajó fedélzetéről. Például: Az utasszállító gép fedélzetén a személyzettel együtt összesen 258-an tartózkodtak.; Az űrhajó fedélzetén levők mindannyian egészségesek. Magyarul a fedélzet hajónak nyílt, legfelső szintjét jelöli, esetleg az alatta levő, oldal nyitott szintet. Az angol aboard szó viszont mindenféle jármű belsejére vonatkozhat, autóbuszéra, vonatéra stb. Ha tehetjük, mi inkább repülőgépen utazzunk, és űrhajóban tartózkodjunk!

Kapcsolódó cikkek

    ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2023 Fókusz. Minden jog fenntartva!
    Design by predd | Code by tibor