Tudta-e?
A madarak a tájékozódáshoz az égitesteket is felhasználják, szemük időbeli felbontóképessége lekörözi az emberét, számukra egy mozifilm inkább csak állóképek egymásutánjának tűnhet.

63. szám - 2008. november 3.

Felületkezel és más furcsa igék

Az utóbbi évek szóhasználatában bukkant fel a felületkezel ige. Arra utal, hogy megmunkálják valaminek a felületét.
Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

1
A felületkezelés már korábban is alkalmazott építészeti, illetve művészeti eljárásra, épület falának, szobor felületének jellegzetes kialakítására, megmunkálási módjára vonatkozik. Például: Gondot okozott, hogy a hosszan elhúzódó tél miatt csak késve lehetett megkezdeni a szoborcsoport Hősök terén lévő kőtalapzatának felületkezelését, a falfirka elleni védőréteg felhordását és a feliratok aranyozását. 

A felületkezelést a gépjármű-gyártásban, a faiparban, az útkarbantartásban is alkalmazzák. Például: Következik a felületkezelés, a zsírtalanítás, az alapozás a merülőfürdőben. -- A hidegburkolatok helyett használjunk faburkolatot: hajópadlót, parkettát, amelyeket megfelelő felületkezelés után akár vizeshelyiségekbe is betehetünk. -- Egy burkolatmegerősítés 10–15, egy vékony aszfaltréteg-felhúzás 7-8, egy felületkezelés pedig 3–5 évig jelent nyugalmat az autósoknak.

A felületkezelés olyan különleges ipari területre is kiterjedhet, mint a hőerőművi építkezéseken levő gázturbinák. Olykor még átvitt értelemben is megjelenik ez a főnév: És hiába írja meg Wilde végül a börtönben, modern Villonként A readingi fegyház balladáját, a briliáns felületkezelés marad élete fő műve.

Előfordul a használatban a felületkezelő, illetve a felületkezelt melléknévi igenév is: A felületkezelő berendezés feleljen meg az érvényben lévő tűzrendészeti, egészségügyi, környezetvédelmi előírásoknak. -- Irodákban, orvosi rendelőkben nem kedvelik, ha az utcai járókelő betekint, ezért felületkezelt üvegtáblákat használnak.

A felületkezelés főnév nem a felületkezel ige származéka, voltaképpen a felület kezelése szókapcsolatból vált összetétellé. Mivel azonban szükség mutatkozott olyan (összetett) igére, amely általában kifejezi a felület megmunkálását, a felületkezelés főnévből elvonták a felületkezel igét.

Az efféle szóalkotás kissé rendhagyónak számít, noha nem különösebben új, és nem is példa nélkül álló. Többek között így jött létre még a XIX. században a képviselige a képviselő főnévből (amely az eredeti szemlélet szerint olyan személyt jelöl, aki csakugyan valakinek vagy valakiknek a képét viseli, hordozza). Így lett igei megfelelője a pártfogás főnévnek a pártfogol ige, a gyógykezelésnek a gyógykezel, a gyorsírásnak a gyorsír, a gépírásnak a gépír stb. A hagyományosabb, szabályosabb forma a pártját fogja, a gyógyítóan kezel, a gyorsan ír, a gépen ír, és persze a képet visel lenne, de már az említett igék is polgárjogot kaptak a magyar köznyelvben.

A példa ragadós, a képvisel, a pártfogol, a gyógykezel, a gyorsír, a gépír mintájára egyéb hasonló típusú igék is felbukkantak a szóhasználatban a szóelvonásnak, a belső szóteremtés egyik formájának a logikája szerint. Különösen -ás, -és, ill. -ó, -ő képzős összetett főnevekből vonnak el analógiásan igealakokat a beszélők. Ilyen (eddig még köznyelvinek el nem fogadott) szó a gyorsfagyaszt, a vegytisztít, a gondvisel, a szúnyogirt, az igehirdet, a haszonbérel stb. (ahogyan van gyorsfagyasztás, vegytisztítás, gondviselés, szúnyogirtás, igehirdetés, haszonbérlet).

Elvileg olyan, eddig még szokatlan igéket is létrehozhatnánk, mint az asztalterít, a házépít, a kőtör, az üzletköt, a villanyszerel, a pénzbeszed, az idegenvezet stb. (az asztalterítő, a házépítés, a kőtörő, az üzletkötés, a villanyszerelő, a pénzbeszedő, az idegenvezető mintájára), ám nemcsak az a kérdés, hogy igényli-e őket a nyelvhasználat, hanem hogy elfogadja-e az efféléket a nyelvszokás.

Kapcsolódó cikkek

    ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2023 Fókusz. Minden jog fenntartva!
    Design by predd | Code by tibor