Tudta-e?
...a ramadán idején még egy injekció is megtöri a muszlim hívők böjtjét?

32. szám - 2008. április 1.

Adja meg az elérhetőségeit!

Manapság az ember nem a címét és a telefonszámát adja meg másoknak, hanem az elérhetőségét.
Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

1

Manapság az ember nem a címét és a telefonszámát adja meg másoknak, hanem az elérhetőségét. Ugyanezt teszi, ha valamely céget, vállalatot képvisel, akkor is az elérhetőségre hivatkozik, mielőtt a cégnek a címét és telefonszámait közli. Mivel sokféleképpen lehet a személyesen való találkozás helyett kapcsolatot teremteni valakivel (levélben, vezetékes telefonon, mobiltelefonon, elektronikus levélben stb.), csakugyan nem feltétlenül nagyképűség elérhetőségről beszélni. Voltaképpen jó, hogy van egy ilyen összefoglaló megnevezés. Például: Legyen szíves, adja meg elérhetőségeit, hogy a továbbiakban kapcsolatban legyünk egymással! – Jelentkezés február 15-éig önéletrajzzal, elérhetőség megjelölésével a József Attila u. 25. számon.

Van, amikor az elérhetőség nem a címet, telefonszámot stb. jelenti, hanem információs lehetőséget. Pl. Természetesen a cím, a telefon, a telefax, ennek híján az elérhetőség (információs telefon), s végül a nyitvatartási idő is megtalálható rajta.

Az elérhetőség szónak olyan értelme is van, amely nem konkrét adatokkal van kapcsolatban, hanem azt a lehetőséget jelöli, hogy el lehet érni valakit vagy valamit: Az állandó elérhetőség az üzletben ma létfeltétel. – Ha valakinek az állandó elérhetőség fontos, és telefonjáról a használó csak a legszükségesebb esetben kezdeményez hívást, akkor a Matáv-telefonkártya Pannon csomagját érdemes választania.

Gyakran emlegetik az internet-elérhetőséget (ez inkább a világhálóhoz való hozzáférésre vonatkozik): Az Internet-elérhetőség szorosan összefügg az egyes országok fejlettségi szintjével. – A szolgáltatás igénybevételéhez mindössze egy Windows operációs rendszerrel felszerelt személyi számítógép és egy Internet-elérhetőség szükséges. – A korszerű felszereltségű, 180 fős, többfunkciós nagyteremben az Internet-elérhetőség, illetve a kép- és hangrögzítés egyaránt biztosított.       

Az elérhetőség főnévhez hasonló típusú szavak már vannak nyelvünkben, ilyen a hallhatóság, az eshetőség, az érthetőség, az olvashatóság, az oszthatóság, a megbízhatóság, a befolyásolhatóság, a megvesztegethetőség, a szavahihetőség stb. A hallhatóság valaminek füllel érzékelhető voltát jelöli, az eshetőség olyasmi, ami bekövetkezhet vagy pedig lehetőségként kínálkozik, (a kissé választékos stílusban) az érthetőség valaminek érthető volta, illetve tisztán, tagoltan való közlés, az olvashatóság azt jelenti, hogy valamit könnyen vagy valahogyan el lehet olvasni, az oszthatóság egyrészt az, hogy valamit részekre lehet osztani, másrészt matematikai fogalom: valamely mennyiségnek az a tulajdonsága, hogy más mennyiség maradék nélkül megvan benne. A megbízhatóság azt sugallja, hogy valakiben, valamiben meg lehet bízni, a befolyásolhatóság az a tény, hogy valakinek vagy valaminek akaratára, állásfoglalására, érzelmeire hatni lehet, a megvesztegethetőség arra utal, hogy az illetőt meg lehet vesztegetni, a szavahihetőség pedig valakinek megbízható, hitelt érdemlő voltát jelöli.

Az efféle szavaknak egy másik csoportjában a ható ige nem melléknévi igenév-képzővel egészül ki, hanem fosztó képzővel. Ilyen a feddhetetlenség, a kérlelhetetlenség, a rendíthetetlenség, a tévedhetetlenség, a verhetetlenség stb. A feddhetetlenség az irodalmi szóhasználatban: valakinek erkölcsileg kifogástalan voltára utal. A kérlelhetetlenség nem egyéb, mint valakinek könyörtelen, hajthatatlan volta. A rendíthetetlenség szó valakinek megingathatatlan, tántoríthatatlan voltát jelöli. A tévedhetetlenség az a tulajdonság, hogy valaki – a saját vagy mások hite szerint – nem tévedhet. A verhetetlenség pedig azt jelenti, hogy valakit vagy valamit nem lehet küzdelemben megverni, legyőzni.

Kapcsolódó cikkek

    ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2023 Fókusz. Minden jog fenntartva!
    Design by predd | Code by tibor