Tudta-e?
hogy Kína északnyugati részén a hatalmas homokviharok már földhalmokká változtatták az ősi nagy fal egyes szakaszait?

38. szám - 2008. május 12.

Mivel foglalkozik a romológia?

Az utóbbi években bukkant fel a romológia szó. Mint a többi hasonló végződésű főnév, ez is tudományos diszciplínát jelöl, mégpedig arra a tudományra vonatkozik, amely a cigányok történelmét, néprajzát, képzőművészetét stb. tanulmányozza.
Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

2

Az utóbbi években bukkant fel a romológia szó. Mint a többi hasonló végződésű főnév, ez is tudományos diszciplínát jelöl, mégpedig arra a tudományra vonatkozik, amely a cigányok történelmét, néprajzát, képzőművészetét stb. tanulmányozza. A Budapest és Tatabánya között fekvő Zsámbék helység Katolikus Tanítóképző Főiskoláján 1994 óta tanítanak romológiát. A főiskola hallgatói kötelezőem féléves romológiai tanulmányokat folytatnak, hogy az iskolában, az óvodában és a hitoktatáson megfelelően viszonyulhassanak a cigány gyermekekhez. A romológia oktatásában szerzett tapasztalatokat figyelembe veszik az Európában elsőként létrehozott Romológiai Tanszék fejlesztésében. A szociálpedagógusok képzéséhez három féléven át oktatják a romológiát.

Karsai Ervin, a szóban forgó romológiai tanszék nyelvésze egy spanyolországi képes bibliát fordított le a magyarországi cigányok körében leginkább ismert lovári dialektus szerint. A gyerekeknek szóló képes biblia elsősorban a végzett tanítóknak szolgál egyfajta segédanyagként, hogy gyakorlati munkájuk során jobban megismertessék a szentírást a cigány kisdiákokkal.

1999-ben Országos Cigány Információs és Művelődési Központ létesült Budapesten. Elsődleges feladata egy romológiai szakkönyvtár fenntartása, valamint információs szolgálat és programok szervezése. A Roma Esély Szakiskola és az Országos Kutató Intézet után ez lett az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat harmadik önálló intézménye. A cigányközpont Kőbányán, a Gyömrői út 103-ban található. A kétemeletes, 1900 négyzetméteres komplexumban a romológiai részleg anyagai is helyet kaptak. Az intézményben bentlakásos felnőttoktatás folyik, ezenkívül állandó tárlaton mutathatják be munkáikat a cigány képzőművészek. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy cigány kultúrát egy csúcsintézménybe zárva gettósítják.

A romológia főnévben ugyanaz a ’gyűjtés, gyűjtemény’ jelentésű görög -logia végződés ismerhető fel, mint amely a balkanológia, a balneológia, a biológia, a citológia, a fiziológia, a genealógia, a hungarológia, a kriminológia, a kronológia, a sinológia, a szociológia, a teleológia stb. szóban található. Ezek általában valamilyen tudományt jelölnek. A társadalomtudományok közt számon tartott balkanológia a Balkán-félsziget lakosságát, műveltségét, történelmét, irodalmát tanulmányozza, a genealógia vagy származástan nemzetségek, családok történetét, leszármazási rendjét, a hungarológia vagy magyarságtudomány a magyarságra vonatkozó ismereteket, a kriminológia vagy bűnügytan a bűnözés okait, valamint az ellene irányuló megtorló, védekező és megelőző rendszabályokat, a kronológia mint a történelem segédtudománya az időmérést és az időszámítást, a sinológia a kínai nyelvet, irodalmat, történelmet és műveltséget, a szociológia a társadalmat, illetőleg a benne levő alakulatok, csoportok és intézmények fejlődésének és működésének törvényszerűségeit. A teleológia filozófiai fogalom, olyan tanításra vonatkozik, amely szerint a természetben minden egy bizonyos előre megszabott cél megvalósításával jött létre, és minden jelenség ennek kiteljesedését szolgálja. A természettudományok körébe sorolható balneológia a gyógyforrások, gyógyfürdők hatásával és alkalmazásával, a biológia az élő természetre vonatkozó tudományos ismeretek rendszerét képviselve az élőlényekkel, az élő természettel, a citológia vagy sejttan a sejtekkel, a növényi és az állati sejtek szerkezetével és életével, a fiziológia vagy élettan pedig az élő szervezetben lejátszódó folyamatok okaival és törvényszerűségeivel, a sejtek, a szövetek, a szervek működésével.

Kapcsolódó cikkek

    ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2023 Fókusz. Minden jog fenntartva!
    Design by predd | Code by tibor