Tudta-e?
hogy Kína északnyugati részén a hatalmas homokviharok már földhalmokká változtatták az ősi nagy fal egyes szakaszait?

34. szám - 2008. április 14.

Mivel foglalkozik az etnobiznisz?

Az etnobiznisz szó a kilencvenes években keletkezett Erdélyben, és ott a kisebbségeknek szánt támogatásoknak az érintett közösség ellenőrzése nélküli felhasználását jelentette.
Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

1

Azokkal a személyekkel kapcsolatban emlegetik az etnobiznisz szót, akik haszonlesés céljából más nemzetiségűnek adják ki magukat, vagy akik abból akarnak politikai és anyagi hasznot húzni, hogy valamely kisebbség érdekvédelmét látják el (noha esetleg nem is tartoznak az illető kisebbséghez), illetve akik váratlanul és nem önzetlenül visszatérnek gyökereikhez. Voltaképpen a szabad identitásválasztás elve visszaéléseket tesz lehetővé, ezeket ítéli el a közvélemény úgy, hogy az etnobiznisz megnevezéssel illeti őket. Emögött azonban az államalkotó nemzet vagy valamely nagyobb nemzetiség tagjainak a rosszallása is tetten érhető: a kisebbségi, ahelyett, hogy szépen asszimilálódott volna, és nyugton maradna, a jogait követeli. Ezt biztosan azért teszi, hogy politikai és anyagi tőkét kovácsoljon nemzeti hovatartozásából.

Az etnobiznisz szó a kilencvenes években keletkezett Erdélyben, és ott a kisebbségeknek szánt támogatásoknak az érintett közösség ellenőrzése nélküli felhasználását jelentette. Az etnobiznisznek etnicista értelmezése szerint a megfelelő etnikumhoz tartozás garancia a helyes cselekvésre, tehát nincs szükség a választott képviselők ellenőrzésére. Ebben az értelmezésben csak a más etnikumhoz tartozók tevékenysége illethető az etnobiznisz megnevezéssel. Az etnobiznisz szó arra is utal, hogy a visszaéléseket feltehetően anyagi haszonszerzés reményében követik el. Magyarországon az etnobiznisz 1998-ban, a kisebbségi önkormányzati választások kapcsán vált ismertté. Kiderült, hogy a jelöltek egy része úgy indult el és szerzett mandátumot a kisebbségi választásokon, hogy a valóságban nem tartozott az adott népcsoporthoz. Ezen okulva megállapodás született a kormánypártok és az ellenzék között a kisebbségi törvény ügyében. A megállapodás célja, hogy szűnjön meg az etnobiznisz. Ne választhassanak és ne választathassák meg magukat azok, akik nem tagjai az adott kisebbségnek, és nem beszélik a szóban forgó kisebbségi nyelvet.

A biznisz főnév az angol nyelvből került a magyarba, az angol business szó üzletre, kereskedelemre vonatkozik. A business man az az ember, vállalkozó, kereskedő, aki üzleti ügyekkel foglalkozik, aki jártas üzletkötésekben, vagyis magyarul üzletember. Egyik jellegzetes változata az üzletnek a show-business (a színház, a film és a szórakoztató zene területén való működés, mint azoknak a jövedelemforrása, akik pénzt fektettek beléjük). Business is business – mondják az angolszász országokban afféle mentegetőzésként valamely keményebb lépés megtétele után, arra utalva, hogy ha üzletről van szó, akkor az érzelmek háttérbe szorulnak, az üzlet érdekei nem teszik lehetővé az embernek, hogy cselekedeteiben a szívére hallgasson az esze helyett. Magyarul is szokták mondani, hogy az üzlet az üzlet.  

Maga az üzlet főnév is hordozhat rosszalló értelmet, amikor pusztán anyagi okok miatt végzett tevékenységre utal. Egyébként leginkább kisebb kereskedelmi vállalkozásra vonatkozik, illetve ennek helyiségét jelöli. Több összetételben személyhez kapcsolódik: üzletvezető (valamely üzlet élén álló kereskedelmi alkalmazott), üzlettárs (üzleti vállalkozásban anyagilag részesedő személy), üzletfél (vevőként, illetve eladóként kapcsolatban álló személyek egyike), üzletasszony (régen üzletet vezető nőre, illetve adásvételekben ügyeskedő, üzleti érzékű nőre mondták). A biznisz szónak az üzlet ugyan a magyar megfelelője, de az etnobiznisz helyett furcsa lenne etnoüzletet, vagy netán népüzletet mondani. Talán az identitásüzlet valamivel szerencsésebb megoldásnak mutatkozik.
ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2023 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor